Kaszubszczyzna
Kaszubszczyzna
Zasięg terytorialny i podziały
w przygotowaniu
Charakterystyka
w przygotowaniu
Teksty gwarowe:
w przygotowaniu
Kaszubszczyzna wczoraj i dziś
w przygotowaniu
Kultura ludowa
w przygotowaniu
Literatura
w przygotowaniu


 

 Schemat podziału dialektów kaszubskich wg Atlasu językowego kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, oprac. graficzne Jacek Sztolcman, za: Józef Borzyszkowski, Jan Mordawski, Jerzy Treder, Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów, Gdańsk 1999, s. 130.

LEGENDA
A dialekty północne
B dialekty środkowe
C dialekty zachodnie
D dialekty wschodnie
E dialekty południowo – zachodnie
F dialekty południowo – wschodnie
 
 
 
 

 

 

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”).